Loviisan_kissatalo_kissan_luovutusehdot.png-me

Kissojen luo­vu­tuseh­dot

  1. Ostajan tulee huolehtia ja hoitaa eläintä hyvin koko sen loppuelämän ajan ja järjestää eläimelle, sen lajille ja mahdollisille erityistarpeille sopivat olosuhteet.
  2. Ostajan tulee ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä eläin­lää­kin­tä­huol­toon, eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen edustajaan tai eläinlajiin perehtyneisiin tahoihin neuvontaa ja ohjausta tai eläimen tarvitsemia eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lu­ja saadakseen.
  3. Ostaja hyväksyy ennen kauppaa tehtävät mahdolliset eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen edustajan tekemät tarkastus-ja neuvontakäynnit.
  4. Ostaja ilmoittaa etukäteen eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­le, mikäli eläimestä joudutaan luopumaan tai se joudutaan lopettamaan. Jos ostaja ei pysty pitämään hänelle luovutettua eläintä, eläin palautetaan yhdistykselle. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa eläintä  eteenpäin ilman yhdistyksen suostumusta.
  5. Eläin myydään vain täysi-ikäiselle ostajalle.
  6. Ostaja vastaa kaikesta eläintä kohtaavasta tapaturmasta, sairaudesta tai aiheutuneesta vahingosta eläimen vastaanottamisen jälkeen.
  7. Ostajan tulee ulkoiluttaa kissaa ainoastaan valjaissa tai rakentaa sille ulkotarha.
  8. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­le.
  9. Ostaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä ja ymmärtää, että eläimellä voi olla piileviä sairauksia tai vammoja, joita ei voida etukäteen todeta.
  10. Ostajan toivotaan ilmoittavan yhdistykselle mahdolliset yhteystietojen muutokset (osoite, puh.nro jne).

Yh­teys­tie­dot

Peikkomäentie 31 / Trollbackavägen 31

07945 KUGGOM, Loviisa


puh. 050 524 6985 / Ann-Sofi

yhdistys@loviisankissatalo.fi


Vierailut kis­sa­ta­lol­la

Kissatalo on avoinna vierailijoille vain erikseen sovittuna aikana. Jos haluat tulla käymään, ota meihin aina ensin yhteyttä. 


Myös loukkujen lainauksesta tulee sopia etukäteen. 


© Loviisan kissatalo. Kaikki oikeudet pidätetään.