1630597659224_REKISTER%C3%96IM%C3%84T%C3%96N%20SIRU%20ON%20H%C3%84NN%C3%84N%20ALTA!!!.png-me

RE­KIS­TE­RÖI­MÄ­TÖN MIKROSIRU ON HYÖDYTÖN!

Kun kis­sa­ta­lol­le tuodaan löy­tö­eläin, kaivamme suurin odotuksin si­run­lu­ki­jan esiin. Lukija piippaa  - mahtavaa, eläimellä on mikrosiru! Va­li­tet­ta­van usein ilo lo­pah­taa­kin tähän. Omis­ta­ja­tie­to­ja ei löydy ja eläimen omis­ta­jaan ei ole mah­dol­li­suut­ta ottaa yhteyttä. MIksikö? Siitä syystä, että tur­va­si­run RE­KIS­TE­RÖIN­TI on jäänyt tekemättä.

Jutun lopusta löydät esittelyt eri si­ru­re­kis­te­reis­tä sekä selkeät ohjeet sirun re­kis­te­röin­tiin pal­ve­lu­koh­tai­ses­ti. 

MIKÄ MIKROSIRU ON?

Mikrosiru on pieni kapseli, joka asen­ne­taan eläimen ihon alle pysyvästi. Siru auttaa mikäli lem­mik­ki­si pääsee kar­ku­teil­le. Re­kis­te­röi­dyn sirun avulla omis­ta­jaan saadaan yhteys ja kar­ku­lai­nen saadaan pa­lau­tet­tua omaan kotiinsa mah­dol­li­sim­man nopeasti.

MITÄ TIETOJA SIRUSSA ON JA MITEN SE TOIMII?

Sirussa itsessään ei ole muita tietoja kuin sirun oman numero! 


Jotta siru toimii tun­nis­tus­me­ne­tel­mä­nä, seuraavat asiat on oltava kunnossa: 

  • Sirun lukemista varten tulee olla erityinen lukulaite. Si­run­lu­ki­joi­ta löytyy yleisesti löy­tö­eläin­ta­loil­ta ja eläin­lää­kä­reil­tä.
  •  Täytyy olla rekisteri, josta si­ru­nu­me­ron pe­rus­teel­la voidaan hakea omistjan tiedot
  •  Tietojen tulee olla re­kis­te­röi­ty ja ajan tasalla

SIRUN RE­KIS­TE­RÖIN­TI ON OMISTAJAN VASTUULLA!

Sirun asentaa eläin­lää­kä­ri tai muu asiaan kou­lu­tet­tu henkilö. Sirun re­kis­te­röi­mi­nen puo­les­taan kuuluu lemmikin omis­ta­jal­le. 


Harva jättää sirun re­kis­te­röi­mät­tä vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään, vaan kyse on useim­mi­ten tie­tä­mät­tö­myy­des­tä. Asiasta ei ehkä ole oh­jeis­tet­tu lemmikin si­ru­tuk­sen yh­tey­des­sä tarpeeksi selkeästi tai sitten asia yk­sin­ker­tai­ses­ti unohtuu eläimen omis­ta­jal­ta. 


Si­ru­re­kis­te­rei­tä on Suomessa useita. Tämäkin saattaa aiheuttaa osaltaan häm­men­nys­tä. Olemme koonneet tähän esittelyt eri re­kis­te­reis­tä sekä ohjeet, kuinka lem­mik­kin­sä saa niihin re­kis­te­röi­tyä. Lemmikin voi re­kis­te­röi­dä ha­lu­tes­saan useam­paan­kin re­kis­te­riin ja suu­rim­mas­sa osassa re­kis­te­rei­tä se on mak­su­ton­ta. 


TUTUSTU ERI RE­KIS­TE­REI­HIN JA RE­KIS­TE­RÖI LEMMIKKSI SIRU NYT MIKÄLI SE ON JÄÄNYT JOSTAIN SYYSTÄ TEKEMÄTTÄ!  Näin varmistat sen, että saat rakkaan per­heen­jä­se­ne­si takaisin kotiin mikäli jotain odot­ta­ma­ton­ta tapahtuu ja lemmikki pääsee karkuun. 


Jos re­kis­te­röin­nis­sä tulee ohjeista huo­li­mat­ta ongelmia, ota yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jään tai meihin, niin autamme parhaamme mukaan.

MIK­RO­SI­RU­RE­KIS­TE­RIT JA OHJEET NIIDEN KÄYTTÖÖN

1630601320716_turvasiru.fi_logo%20(1).png-me

TURVASIRU.FI on eläinsuojelutyötä tukeva kaupallinen palvelu, johon sirun rekisteröiminen maksaa 20€/eläin. 


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!1630600774901_kantapet_logo_1200px.png-me

KANTA.PET-palveluun siirtyvät lemmikin hoitotiedot suoraan eläinlääkärin ja eläinklinikan po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Kanta.pet palvelu pitää sisällään myös mikrosirullahaku-toiminnon.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630600845794_siruhaku.fi_logo.png-me

SIRUHAKU.FI on Finnish Net Solutions Oy:n ylläpitämä hakupalvelu, jonka tiedot on linkitetty palvelussa mukana olevien eläinklinikoiden asia­kas­tie­to­kan­nois­ta.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630600871742_petmeddata_logo_500.png-me

PETMEDDATA on kuin ihmisten Omakanta, mutta lemmikeille. Tämä tarkoittaa sitä, että lemmikin kaikki terveystiedot löytyvät yhdestä paikasta, sähköisesti. Petmeddata toimii yhteistyössä siruhaku.fi -palvelun kanssa. 


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

1630601339894_suomen_kissaliitto.png-me

KISSALIITTO ylläpitää tun­nis­tus­mer­kin­tä­re­kis­te­riä sekä rotukissoille, että kotikissoille.


LUE LISÄÄ JA KATSO OHJEET TÄÄLTÄ!

Yh­teys­tie­dot

Peikkomäentie 31 / Trollbackavägen 31

07945 KUGGOM, Loviisa


puh. 050 524 6985 / Ann-Sofi

yhdistys@loviisankissatalo.fi


Vierailut kis­sa­ta­lol­la

Kissatalo on avoinna vierailijoille vain erikseen sovittuna aikana. Jos haluat tulla käymään, ota meihin aina ensin yhteyttä. 


Myös loukkujen lainauksesta tulee sopia etukäteen. 


© Loviisan kissatalo. Kaikki oikeudet pidätetään.