SEURAA MEITÄ SOMESSA!


Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan meitä myös somessa! 

SOME ETI­KET­TIM­ME löydät myöhemmin tältä sivulta. Pidetään kes­kus­te­lu asial­li­se­na ja po­si­tii­vi­se­na!

LÖYDÄT MEIDÄT FACE­BOO­KIS­TA (Loviisan kissatalo)

JA INS­TA­GRA­MIS­TIS­TA (lo­vii­san­kis­sat)

Muista asiallinen käytös somessa! Se on jokaisen velvollisuus.

SOME-ETI­KET­TIM­ME

Loviisan Kissatalo jakaa hal­lit­se­mil­laan kanavilla tietoa eläin­suo­je­lus­ta, yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta sekä adop­toi­ta­vis­ta eläimistä. So­si­aa­li­sen median ka­na­vis­sam­me sana on vapaa, kunhan mie­li­pi­tei­den vaihto tapahtuu hyvässä hengessä ja toisia kun­nioit­taen.

Asiatonta ja toisia louk­kaa­vaa kie­len­käyt­töä, toistuvaa väärää tietoa le­vit­tä­vää tai tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti pro­vo­soi­vaa sisältöä si­säl­tä­vät viestit poistamme. Nou­dat­ta­mal­la alla olevia ohjeita rakentava mie­li­pi­tei­den vaihto on ter­ve­tul­lut­ta.

KÄYTTÄYDY ASIALLISESTI JA TOISIA KUNNIOTTAEN

Olemme kaikki erilaisia ja mielipiteitä asioista on monia. Mikäli joku esittää eriavän mielipiteen asiallisesti, on siitä syytä olla provosoitumatta.


TIEDÄ MISTÄ PUHUT JA JAA TIETOA

Pysy tosiasioissa ja tiedä mistä puhut. Mikäli keskustelun toinen osapuoli esittää selvästi faktoihin perustumattomia väitteiä, voi asiaa yrittää oikaista tarjoamalla lisätietoa esim. linkkien muodossa. Kaikenlainen hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin meneminen ja toisten mielipiteiden (ehkä virheellistenkin) haukkuminen ei ole sallittua.


TARKOITUKSELLINEN PROVOSOIMINEN EI OLE HYVÄKSYTTÄVÄÄ

Mikäli huomaamme, että jonkun kanavissamme kommentoijan tarkoituksena on jatkuva provosoiminen, poistamme kyseiset kommentit ja tarvittaessa estämme käyttäjän.


Teemme työtämme vapaaehtoisvoimin, joten kaikkiin kommentteihin emme reagoi. Selkeisiin kysymyksiin pyrimme kuitenkin aina vastaamaan.


HYVÄ SOMEKÄYTÖS KUULUU KAIKILLE!


Yh­teys­tie­dot

Peikkomäentie 31 / Trollbackavägen 31

07945 KUGGOM, Loviisa


puh. 050 524 6985 / Ann-Sofi

yhdistys@loviisankissatalo.fi


Vierailut kis­sa­ta­lol­la

Kissatalo on avoinna vierailijoille vain erikseen sovittuna aikana. Jos haluat tulla käymään, ota meihin aina ensin yhteyttä. 


Myös loukkujen lainauksesta tulee sopia etukäteen. 


© Loviisan kissatalo. Kaikki oikeudet pidätetään.